Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
ยื่นหนังสือขอยกเลิกการแก้ไขผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
วันนี้เวลา 09.00 น. สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่ายพลังพลเมืองสุรินทร์จัดการตนเอง รวมพลังยื่นหนังสือขอยกเลิกการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ ปี 2558 กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายชัชชัย  ศรีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และนายโกศล  จำนงผล นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบหนังสือ

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกประกาศให้ประชาชนไปดูรายละเอียดในการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์และให้ยื่นคำร้องภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 โดยจะสิ้นสุด ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นั้น สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่ายพลังพลเมืองจัดการตนเอง มีความเห็นร่วมกันว่า การแก้ไขดังกล่าวขาดกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยเหตุผลดังนี้

1.ข้อกำหนดที่แก้ไขได้ตัดคำว่า “เกษตรปลอดสารพิษ” ออกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม สาระสำคัญของการเสนอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ ล้วนส่งเสริมการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมแต่ละเลยการสร้างทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ทั้งๆที่ “เกษตรอินทรีย์” เป็นพันธกิจหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์และเป็นทิศทางหนึ่งของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นฐานสำคัญของการส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวตลอดจนวิถีการดำรงชีวิตและการคุ้มครองพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหารรวมถึงการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.การให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นๆ โดยยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูงและที่ว่างในแปลงที่ดินที่ขออนุญาตโดยให้ใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารแทน ซึ่งการยกเลิกดังกล่าวจะสร้างผลกระทบต่อสุขภาวะของชุมชนเสมือนไม่มีข้อกำหนดใดใดและไม่ได้คำนึงถึงการสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

3.การให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มกิจการโรงงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น เป็นกิจการที่สร้างผลกระทบให้กับประชาชน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงงานประเภทปิโตรเลียม โรงงานประเภทโม่หิน เป็นต้น ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้มีจำนวนโรงงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 176 ประเภท เป็น 277 ประเภท เพิ่มขึ้น 101 ประเภท

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่าย จึงมีข้อเสนอดังต่อไปนี้

1.ให้ยกเลิกผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ปิดประกาศ 90 วัน และให้ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ฉบับปัจจุบันไปจนครบกำหนด 5 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 24 กันยายน 2561 เพราะในระหว่างนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินการศึกษาเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์อยู่แล้ว

2.ให้มีการดำเนินการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ ที่กำลังดำเนินการอยู่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้น

3.ให้มีการแก้ไขคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ โดยเพิ่มองค์ประกอบของภาคประชาสังคม ที่ประกอบด้วย นักวิชาการ สภาองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตัวแทนเกษตรกรและประชาชนที่เกี่ยวข้องให้มีจำนวน 1 ใน 3 ของคณะที่ปรึกษาทั้งหมด

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- "รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต" โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
- เสียงของสา
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
replica christian louboutin heelsDesign When putting on a set of christian louboutin knockoffsIs The Trend In christian louboutin spiked heels women love that fashionable solace that a reliable fine brand can offer.christian louboutin heelsI love that she cuffed these. I love that the mesh is invisible against the skin making the flower almost appear tattooed on your foot. I love the way the back of the dress is open and the shape of it really hugs her figure.Christian Louboutin I actually didn’t think flattered her sexy and curvy figure very well. However Emily did not,christian louboutin pumps is assembling your, her dress is not meant to be worn with tightschristian louboutin studded pumps. Her dress was worn with my favouritechristian louboutin replica because you can get quality and designChristian Louboutin Asteroid. Discount christian louboutin glitter pumpshis initial boutique in Paris.Considering that thenfake christian louboutinin the sight of people Giuseppe Zanotti Sneakersthroughout the world. Christian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumpsfootwear would be the mixture of humor and glamour.These ended up noticed with the trend sector.tory burch bootsGiven that its conception, the replica louboutin shoes, and all of them have Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Blackwon initially option for an incredible number of adult females globally.Giuseppe Zanotti Boots Now you don't tory burch flatsgo totory burch heels Paris to orderreplica louboutin pumps. It is possible to findChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platformof other fine division replica christian louboutina lot of other replica christian louboutin pumpsuptown and downtownchristian louboutin daffodil pumpswhen go out every time, of study course, all want to gown up and search great,Giuseppe Zanotti Wedge Sneakers equally Tory Burch shoespleasing and telegenic,Nicholas Kirkwood shoes You can locate a pair ofchristian louboutin stores, we often supply you the luxury sneakers! Just seem at listed here,tory burch ballet flats is so elegant. christian louboutin narcissus pumpsof this summer time, all type of surge!Giuseppe Zanotti onlinewill be the most well-known? christian louboutin glitter heels this months response your queries,Giuseppe Zanotti Sneakers and make you fastest Giuseppe Zanotti Sneakers outletgrasp vogue info let's have a seem.tory burch flip flops outlet Enable this pair of giuseppe zanottilike summertime with colorful circulation, wears out great comfortgiuseppe zanotti, matching white tory burch flats sale surge makes you attractive.tory burch outletNo subject what events you will go,Giuseppe Zanotti saledecide on a pair ofvalentino outleton sale will make you by no means out of day. Do you giuseppe zanotti shoesso numerous stars to stick to? Giuseppe Zanotti Bootscan often show women female quite properly tory burch wallets No matter putting on them to complement dresses,Giuseppe Zanotti Sneakersyou will look tory burch reva flatsexcellent with them. Giuseppe Zanotti Sneakers onlinesubstantial heel is symbol of women's temperament, tory burch handbagsideal girl really should have atory burch flats discount elegance pair of their very own footwear.giuseppe zanotti outletto can show your mature, matching diverse garments then the influence is http://www.christian-louboutinsreplicas.com.
ชื่อ : replica christian louboutin heels   E-mail : ofcgd@outlook.com    วันที่ : 24 มกราคม 2559 13:30 น.
IP : 45.35.46.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
In the 1932 Los Angeles Olympic Games,Replica Rolex Watches became the first Olympic Games as the Official Timekeeper of the company.At the time, there are 30 Replique Breitlin Watches chronograph watch is timed for the race work.Since then, IWC Watches began a long-term partnership with the International Olympic Committee until the 2020 Olympics.Among the luxury of Louis Vuitton Handbags accessories market.Replica Hermes handbag are well-known to hold their value more than other comparably situated luxury replica handbags.Those hoping to buy one are often subjected to a waitlist at Replica Hermes handbag outlet stores that can be as long as six years, and on the secondary market, Louis Vuitton Handbags can sell for more than their original price.As we all know, the Replica Rolex Watches sports timing devices, clearly visible than anything else.Replique Breitlin Watches will give top priority to practical perspective, this IWC Watches section coaxial chronograph with a very conspicuous white lacquer dial and blue steel hands.
ชื่อ : nancywe    วันที่ : 7 เมษายน 2559 08:31 น.
IP : 172.80.40.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
the issue with most of them is that today’s watch replica watches uk enthusiasts find their 34-mm case diameters to be too small. Other find that, when worn on a nice leather strap, such a replicas rolex makes the perfect dress watch for formal occasions.
ชื่อ : ccasio   E-mail : ccasio@gmail.com    วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560 13:56 น.
IP : 104.250.135.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by netsurin.org