Thai | English
17 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  ข่าวกิจกรรม
วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพทางเพศ
ในอดีตการคุยเรื่องเพศเป็นเรื่องต้องห้าม หากหญิงใดพูดคุยเรื่องนี้มักจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี  แม้เป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีชีวิตของเราทุกคนก็ตาม  ภายหลังที่มีหลายหน่วยงานและองค์กรต่างๆ พยายามรณรงค์อบรมความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศ ไม่ว่าจะเป็นอนามัยเจริญพันธ์  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่งผลให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเปิดเผยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น
 
ค่ายแกนนำ “วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพทางเพศ”  ในโรงเรียนวัดบ้านปราสาท  อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ในความดูแลของซีซีเอฟ  โดยมุ่งหวังให้เด็กๆ เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา อนามัยวัยรุ่น การวางแผนครอบครัว โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งทักษะการให้คำปรึกษากับเพื่อนได้
 
ดังนั้นหากเด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ความเข้าใจ คงดูแลป้องกันตัวเองได้  รวมถึงช่วยเหลือเพื่อนๆ ต่อได้มากขึ้น ขอบคุณซีซีเอฟที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องนี้

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1
- งานครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ณ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org