Thai | English
22 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  งานพัฒนาสังคม
งานเอดส์และสุขภาพ
 

“ป้องกัน รู้ทัน เข้าถึงสิทธิรักษา อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและเท่าเทียม”

    “เอดส์ทำลายภูมิคุ้มกัน ไม่ได้ทำลายศักยภาพของคน”  เป็นข้อค้นพบที่มูลนิธิได้จากการทำงานกับกลุ่มผู้ติดเชื้อในช่วง
แรกเมื่อปี 2536 งานด้านสุขภาพและเอดส์จึงไม่ใช่ปัญหาด้านสุขภาพอย่างเดียว แต่รวมถึงปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอีกด้วย เราจึงมุ่งเน้นทำงานส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรู้วิธีการดูแลสุขภาพตัวเอง สร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน การเข้าถึงสิทธิและช่องทางการรักษา  ขณะเดียวกันก็ทำงานรณรงค์ป้องกันกับกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อรายใหม่ การจัดตั้งหน่วยบริการและพัฒนาคุณภาพบริการร่วมกับโรงพยาบาลและศูนย์องค์รวมในจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งการปรับ
ทัศนคติที่ดีต่อสังคมว่า “เอดส์สามารถอยู่ร่วมกันได้”
  

[ +zoom ]

[ +zoom ]
งานพัฒนาสังคม
- งานเอดส์และสุขภาพ
- พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org