Thai | English
27 พฤศจิกายน 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
  ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับคณะดูงานจากองค์กร DPA
วันที่ 23-24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา  มูลนิธิมีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรพัฒนาเอกชน DPA ประเทศกัมพูชา  ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อนมิตรที่ยังระลึกถึงเนทและกลับมาเยี่ยมแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ทำงานพัฒนากับเราถึง 4 ครั้ง โดยครั้งนี้ได้นำคณะไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มสถาบันการเงินตำบลตระแสง ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ และกลุ่มสหกรณ์บ้านทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

นายมามสมบัติ ผู้อำนวยการองค์กร เล่าว่าดีพีเอทำงานในพื้นที่ 6 จังหวัด ในประเด็นที่หลากหลาย เช่น เรื่องเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยปีหน้าจะขยายเพิ่มที่เสียมเรียบและอุดรมีชัยตามลำดับ โดยหวังว่าการนำคณะเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดมาเรียนรู้ครั้งนี้จะสามารถนำบทเรียน ประสบการณ์กลับไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ต่อไปได้

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1
- งานครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ณ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org