Thai | English
22 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ข่าวกิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1


มูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET Foundation) หรือ ศูนย์เนท ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ที่มีประสบการณ์ การพัฒนาชุมชนชนบทมากว่า 38 ปี ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์การสาธารณประโยชน์ลำดับที่ 657 (ตามประกาศกระทรวงการคลัง) หมายเลขทะเบียนมูลนิธิฯ 3815 ดำเนินงานพัฒนาชุมชนครอบคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกจังหวัด จึงได้รับรางวัล อาเซียนอวอร์ต ASEAN AWARD จากเวทีประชุมคณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2556  และในปี 2562 เป็นปีที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียน มูลนิธิฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลอาเซียนอวอร์ต ASEAN AWARD จึงเห็นสมควรที่จะนำเสนอผลงานดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างภา


พลักษ์ส่งเสริมให้จังหวัดสุรินทร์เป็นที่รู้จักในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการจัดงานระดมทุนใน “เทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN Silk Festival 2019 ครั้งที่1” ในวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อนำเงินที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสบทบทุนในโครงการช่วยเหลือผู้สูงวัยในชนบทที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ เจ็บป่วยหรือถูกทอดทิ้ง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยที่เป็นผู้อนุรักษ์การเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมในท้องถิ่นสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ การเดินแบบการกุศล ในคืนวันที่ 30 มีนาคม 2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีชื่อเสียงในจังหวัดสุรินทร์ร่วมเดินแบบกับดาราศิลปิน การแสดงของศิลปินนักร้อง การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาและชม

งานออกร้านจำหน่ายผ้าไหมชั้นดี และอาหารท้องถิ่นจากตัวแทน 17 อำเภอ ในโครงการ OTOP นวัตวิถี การแสดงผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากมูลนิธิพัฒนาอีสานและภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน
ข่าวกิจกรรม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1
- งานครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ณ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org