Thai | English
18 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ข่าวกิจกรรม
รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
วันที่ 21-25 ธันวาคม 2560 มูลนิธิพัฒนาอีสาน มีโอกาสรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศกัมพูชาจาก 6 จังหวัด ได้แก่ กำปงฉนัง กำปงสปือ สวายเรียง ปรีเวง ตาแก้วและกรอแจ๊ะ นายโต๊จ บุญ เกษตรอำเภอกำปงฉนัง กล่าวว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อนำคณะผู้นำกลุ่มต่างๆใน 6 จังหวัด มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร การปลูกผัก ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ การแปรรูปและการตลาดในประเทศไทยเพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมกลุ่มของตนเอง ซึ่งการดูงานครั้งนี้ได้นำคณะไปแลกเปลี่ยนกับสหกรณ์อินทรีย์ทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กับผู้ใหญ่กัญญา อ่อนศรี ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ที่ทำทั้งการผลิต แปรรูปและการตลาดค้าข้าวทั้งในและต่างประเทศ จนกลายเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งลงแปลงเยี่ยมเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ พี่สมเพ็ชรแห่งบ้านโคกวัดอีกด้วย  จากนั้นไปแลกเปลี่ยนกับหมู่บ้านตาอ็อง ซึ่งได้รับรางวัลหมู่บ้านผลิตพันธุ์ข้าวระดับประเทศ เรียนรู้กระบวนการเพาะปลูก เก็บพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ อีกด้วย

 
ข่าวกิจกรรม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1
- งานครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ณ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org