Thai | English
18 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ข่าวกิจกรรม
เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
"วันนี้ได้รับความรู้มากมาย ได้เพื่อนต่างโรงเรียนเพิ่ม ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น กล้าแสดงออกที่จะพูดคุยในวงใหญ่มากขึ้น  หนูอยากทำงานแบบพวกพี่มากเลย ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับหนูและเด็กๆ อีกมากมาย

เสียงสะท้อนจากน้องแอปเปิ้ล หรือ สมชาย ทองแดง นักเรียนโรงเรียนโนนปูนวิทยา  อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เสียงเล็กๆดังกล่าว เป็นแรงผลักดันให้พวกเราต้องคิดค้นแนวทางการทำงานใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

"ค่ายทักษะชีวิต" มุ่งหวังเสริมพลังให้เด็กมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม การแสดงออกอย่างมั่นใจผ่านกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งการพัฒนาทักษะในแต่ละด้านนั้นต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนตลอดเวลา

ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตไพรบึง ที่มอบโอกาสการเรียนรู้ให้กับน้องๆ เหล่านี้

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1
- งานครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ณ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org