Thai | English
22 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ข่าวกิจกรรม
เสริมพลัง
เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 สถาบันฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาชุมชน มูลนิธิพัฒนาอีสาน มีโอกาสอบรมผู้ปกครองซีซีเอฟ "ใส่ใจสุขภาพทางเพศ" ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ จัดโดยมูลนิธิสงเคราะห์เด้กยากจน ซีซีเอฟ ในพระบรมราชูปภัมภ์ฯ เพื่อเสริมพลังผู้ปกครองในเรื่องอนามัยเจริยพันธ์ุ เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทักษะการให้คำปรึกษากับเด็กและเยาวชนหรือบุตรหลานตนเอง รวมทั้งมีเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ทำงานของตนเอง

พี่กอบเล่าว่า "การที่ผู้ปกครองมาอบรมเรื่องเพศเป็นเรื่องที่อึดอัด  เพราะไม่เคยมีใครมาอบรมหรือเอาสื่อมาให้ดูเลย เมื่อวานได้ออกมาทดลองการใส่ถุงยาง ซึ่งก็รู้จักแต่ไม่มีคนมาบอกว่าขั้นตอนการใส่ที่ถูกวิธีเป็นยังไง เราจะรู้โดยอัตโนมัติจากใช้และอ่านฉลากวิธีการใช้ ซึ่งรู้คร่าวแต่ไม่รู้ลึก  เป็นบทเรียนที่ใกล้ตัวที่สุดแต่ไม่รู้มากที่สุด วันนี้ซีซีเอฟสร้างความตระหนักให้เด็กๆมาก ทำไมเด็กถึงมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยลง ผู้ปกครองไม่มีใครพูดตรงๆกับลูกหรอก แม้แต่ผมเองก็ตาม ต่อไปก็ต้องปรับแล้วล่ะ เวลาจะดูละครก็ห้ามลูกดูแบบนี้" 

ซึ่งแนวทางการทำงานกับเด็กในเรื่องสุขภาพทางเพศ ซีซีเอฟได้วางแผนการทำงานร่วมกับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน เพื่อหนุนเสริมกระบวนการทำงานซึ่งกันและกัน โดยอบรมให้ความรู้ทั้งตัวนักเรียน ผู้ปกครองและครูซีซีเอฟ โดยเน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และทักษะการให้คำปรึกษาระหว่างเพื่อนกับเพื่อน แม่กับลูก ซึ่งเป็นการเสริมพลัง "รัก" อย่างเข้าใจ

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1
- งานครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ณ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org